Handelsbetingelser

1.0: Produktinformation:
1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet i det tilbud du har modtaget. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse kontakt@billiganimation.dk eller på telefon 69 13 55 18.

1.2: Køber har som udgangspunkt ret til 1 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen.
Her kan alle rettelser kunden har, samles i 1 rettelsesrunde. Er der behov for flere rettelsesrunder kan dette tilkøbes.

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når første udkast af filmen er sendt til kunden.
Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt fra køber, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til et gebyr på 1.499 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 15 arbejdsdage.
Bliver et projekt forsinket pga. køber, og har sælger rykket kunden flere gange, kan sælger efter 40 dage efter 1. rykker, overdrage filmen som den er til kunden, og dermed fremsende endelig fakturering, på det resterende beløb.

1.6: Filmen vil altid som standard blive leveret i FULL HD i MP4 format,  i 16:9 format.
Køber kan vælge at tilkøbe flere formater, eller vælge et andet format end 16:9 ved aftalens indgåelse. 
Skal filmen bruges på tv eller i biograf, skal dette også indgå i tilbuddet.

1.7: Et animationsfilmklippekort er gyldigt i 12 måneder fra bestillingsdatoen.

2.0: Priser:
2.1: Før aftalen træder i kraft, skal køber bekræfte aftalen på mail.
Først når denne aftale er bekræftet, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af køber.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.

3.0: Betaling:
3.1: Beløbet betales via fremsendte fakturaer, som sendes ud til køber på mail efter kunden har godkendt denne aftale.

3.2: Køber har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist.

3.3: Som udgangspunkt betales hele beløbet inden opstart, hvis ikke andet er angivet i det tilbud du har modtaget.

4.0: Reklamation:
4.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter animationsfilmen er godkendt af køber.
Køber har 1 rettelsesrunde pr. animationsfilm, som man kan gøre brug af til rettelse af animationsfilmen, medmindre andet er anført i aftalen.

4.2: Så snart filmen er godkendt af køber, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud på de ønsket nye tilføjelser.
I tilfælde af mangler, bedes køber angive og forlangende vise, hvori manglen består.

5.0: Fortrydelsesret:
5.1: Der er ingen fortrydelsesret, efter den bindende købsaftale er underskrevet.

5.2: Vores force majeure. Sælger kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for køber, for så vidt angår forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, som epidemier, lockdown, krig og dødsfald el.lign.

6.0: Brugsret
6.1: Sælger må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder, med mindre andet er anført i aftalen. Ønsker kunden ikke dette, skal det blot aftales ved indgåelse af aftalen.

6.2: Filmen må først bruges af køber, når alt betaling er foretaget, medmindre andet er anført i aftalen.
Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.

Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med vandmærke på.
Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden vandmærke på.

6.3: Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre det er anført i aftalen, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger køber alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført i aftalen vil køber blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker køber at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv.
Spørg os for at høre om mulighederne for at få filmen vist på tv eller biograf.

Betingelserne er sidst ændret 23-03-2021

BILLIG ANIMATION ApS
Egsagervej 14, 1. Sal.
8230 Åbyhøj

Tlf. 69 13 55 18
CVR: 38671111
Email: kontakt@billiganimation.dk

Billig Animation er en del af VIRAL FILM ApS

Ønsker du at blive ringet op angående tilbud på en animationsfilm?
Så udfyld dine oplysninger her og vi ringer til dig.

Projektleder

Daniel Jensen

INDHENT TILBUD

Ønsker du et tilbud?

FÅ ET TILBUD

Ønsker du at blive ringet op angående tilbud på en animationsfilm?
Så udfyld dine oplysninger her og vi ringer til dig.

Få et tilbud