Handelsbetingelser

1.0: Produktinformation:
1.1: Alt der er med i købet, er beskrevet ovenover og i vores handelsbetingelser som følger her. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse kontakt@billiganimation.dk eller på telefon 69 13 55 18.

1.2: Køber har som udgangspunkt ret til 2 rettelsesrunde / korrekturrunde inkluderet i prisen. 

1.3: Rettelsesrunderne tæller først når første udkast af filmen er sendt til kunden. Der er fri rettelser af udkast til speaket / manus, indtil kunden har godkendt det skriftlige udkast til speak / manus.

1.4: Når et speak er godkendt fra køber, efter gennemgang af fejl eller ønsket rettelser, og speaket er indtalt, vil det ikke være muligt at ændre i speaket senere. Ønsker kunden ændringer senere til et allerede indtalt speak, kan speaket blive indtalt igen til et gebyr på 1.499 kr.

1.5: Når et projekt er sat i gang enten udformning af et speak, redigering af en film eller animation, vil et projekt typisk tage op til 15 arbejdsdage hos os. Bliver et projekt forsinket pga. køber, og har sælger rykket kunden flere gange, kan sælger efter 40 dage efter 1. rykker, overdrage filmen som den er til kunden, og dermed fremsende endelig fakturering, på det resterende beløb.

1.6: Filmen vil altid blive leveret i FULL HD i MP4 format, efter kundens ønsker i 16:9 format.
Skal filmen laves i andre formater, skal det fremgå på side 1 i denne aftale, herunder til tv-brug.

1.7: Et animationsfilmklippekort er gyldigt i 12 måneder fra bestillingsdatoen.

2.0: Priser:
2.1: Før aftalen træder i kraft, skal køber underskrive eller bekræfte denne aftale på mail.
Først når denne aftale er bekræftet på mail eller skrevet under, er aftalen bindende og kan herefter ikke opsiges af køber.

2.2: Alle priser er ekskl. moms.

3.0: Betaling:
3.1: Beløbet betales via fremsendte fakturaer, som sendes ud til køber på mail efter kunden har godkendt denne aftale.

3.2: Køber har som udgangspunkt 8 dages betalingsfrist.

3.3: Som udgangspunkt betales hele beløbet inden opstart, hvis ikke andet er angivet på side 1 i denne aftale.

4.0: Reklamation:
4.1: Der er som udgangspunkt ingen reklamationsret, efter animationsfilmen er godkendt af køber.
Køber har 2 rettelsesrunder pr. animationsfilm, som man kan gøre brug af til rettelse af animationsfilmen, medmindre andet er anført på side 1, i denne aftale.

4.2: Så snart filmen er godkendt af køber, er ordren udført. Ønsker kunden ændret nye ting efter endelig godkendelse, vil der blive pålagt et gebyr for de ønsket nye ændringer. Kunden kan efterspørge et uforpligtende tilbud fra sælger, på de ønsket nye tilføjelser.
I tilfælde af mangler, bedes køber angive og forlangende vise, hvori manglen består.

5.0: Fortrydelsesret:
5.1: Der er ingen fortrydelsesret, efter den bindende købsaftale er underskrevet.

5.2: Vores force majeure. Sælger kan ikke anses for ansvarlig eller erstatningspligtig over for køber, for så vidt angår forhold, der ligger uden for sælgers kontrol, som epidemier, lockdown, krig og dødsfald el.lign.

6.0: Brugsret
6.1: Sælger må til enhver tid benytte den endelig film til egen markedsføring, i form af brug på deres hjemmeside, showreel, sociale medier eller visning til andre relevante kunder.

6.2: Filmen må først bruges af køber, når alt betaling er foretaget til sælger, medmindre andet er anført på side 1. Bliver filmen alligevel brugt før, vil det blive betragtet som kontraktbrud.
Filmen vil altid blive sendt til godkendelse med sælgers vandmærke på.
Først når den sidste faktura er betalt, vil filmen blive sendt uden sælgers vandmærke på.

6.3: Filmen må kun bruges på sociale medier og web m.m. Ikke på tv og i biografer, medmindre det er anført på side 1, pga. rettigheder til musik og speaker. Bruger køber alligevel filmen på tv eller i biograf, uden det er anført på side 1, vil køber blive opkrævet ekstra gebyr for licensbrud, ophavsbrud og kontraktbrud. Ønsker køber at bruge det på tv eller i biograf, skal der købes rettigheder til at bruge speaket og musikken på tv. Spørg sælger for at høre om mulighederne for at få filmen på tv eller biograf.

Betingelserne er sidst ændret 26-11-2020

BILLIG ANIMATION ApS
Egsagervej 14, 1. Sal.
8230 Åbyhøj

Tlf. 69 13 55 18
CVR: 38671111
Email: kontakt@billiganimation.dk

Ønsker du at blive ringet op angående tilbud på en animationsfilm?
Så udfyld dine oplysninger her og vi ringer til dig.

Projektleder

Daniel Jensen

INDHENT TILBUD

Daniel jensen

Projektleder

INDHENT TILBUD

Ønsker du at blive ringet op angående tilbud på en animationsfilm?
Så udfyld dine oplysninger her og vi ringer til dig.

Få et tilbud